…kunci “Tudung Bawal” telah berjaya meletakkan website beliau di posisi pertama halaman carian. Oleh kerana Facebook adalah salah satu halaman yang dipercayai google maka dengan senangnya pemilik page tersebut mendapat…