Kewangan, Pelaburan

…Tanda Aras Nisbah Kewangan Syarikat Nisbah dibawah bertujuan untuk menilai riba dan elemen berteraskan riba dalam penyata kedudukan kewangan sesebuah syarikat, mestilah kurang daripada 33%(<30%) Bagi tanda aras nisbah kewangan,…