sumber dari Terviral Malaysia dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat. Pihak Lebih Info sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini…

…ejen hartanah! Kenapa? Sebab ejen hartanah akan bantu anda tanpa anda perlu rujuk banyak pihak. Kebiasaannya ejen hartanah ada rangkaian (networking) dengan banyak pihak yang terlibat seperti peguam hartanah, banker,…